GREEN VENTURES 2008 | Potsdam - Poczdam - Kooperation Import Export Polen

 
 
 
Opolska marka
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Oferty pracy
 
 

 

 

 

 
   
 
  Biuro Współpracy Gospodarczej w Hahn zaprezentuje instytucje i firmy z Opolszczyzny, które zgłosiły chęć udziału w GREEN VENTURES 2008 - giełdzie kontaktów bezpośrednich dla przedsiębiorstw branży ochrony środowiska, która odbywa się w Poczdamie w dn. od 4 do 6.06.2008.

 
      
Z przyjemnością informujemy Państwa o planowanym udziale firm z woj. opolskiego w największej w Europie giełdzie kontaktów bezpośrednich skierowanej do przedstawicieli przedsiębiorstw z branży ochrony środowiska we wszystkich jej aspektach: od alternatywnych źródeł energii, poprzez budownictwo, projektowanie, aż po recykling oraz innowacyjne technologie. Udział biorą zarówno producenci, jak również instytucje badawczo-rozwojowe i firmy usługowo-doradcze z całego świata poszukując kontaktów, wejścia na rynek, nowych rozwiązań i kooperacji.

Następujące instytucje i firmy z woj. opolskiego zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w tegorocznych targach GREEN VENTURES 2008:

Organizatorzy oferują pełne spektrum kooperacyjne: od wymiany doświadczeń po transfer technologii.
Oficjalna strona:
www.green-ventures.com
 
Impreza kierowana jest do firm z następujących obszarów:
 
Woda, powietrze i ziemia

+ Woda i ścieki, wodociągi, planowanie i zużycie;
+ Obiegi zamknięte;
+ Oczyszczanie powietrza i ziemi;
+ Usuwanie amunicji;
+ Geodezja;
+ Perspektywy;
+ Rekultywacja.
 
Energetyka i budownictwo

+ Planowanie energetyczne (produkcja, dystrybucja, oszczędzanie);
+ Energie odnawialne;
+ Wytwarzanie energii cieplnej;
+ Wtórne odzyskiwanie energii cieplnej;
+ Izolacja;
+ Budownictwo ekologiczne i nowatorskie;
+ Architektura
+ Projektowanie;
+ Mechanizacja budownictwa;
+ Zarządzanie obiektami;
+ Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.)
+ Modernizacja i restaurowanie;
+ Burzenie i recykling.
 
Recykling i materiały odnawialne

+ Składowanie odpadów, transport i recykling;
+ Kompostowanie;
+ Surowce z odzysku, jak również odpady i ich wykorzystywanie /
zastosowanie;
+ Biologicznie odnawialne surowce.
 
Green Ventures, Poczdam 4 -6 czerwca 2008

organizowane jest przez Kraj Związkowy Brandenburgii, Izbę Handlowo-Gospodarczą Poczdam oraz PIHZ (Polsko-Niemieckie Centrum Informacji i Handlu z Bonn). Organizacją wyjazdu przedstawicieli Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).
 
W ramach Green Ventures odbędzie się Matchmaking (kojarzenie partnerów gospodarczych), czyli każdy uczestnik ma dostęp do listy pozostałych uczestników, którzy na stronie internetowej www.green-ventures.de określili własne priorytety tzn. sprecyzowali dziedzinę zainteresowań gospodarczych oraz cel udziału (sprzedaż, kupno, inwestycja, technologia, lub też inna forma współpracy). Na tej podstawie ustalane są terminy bezpośrednich osobistych rozmów przy ponumerowanych stolikach w specjalnie do tego dostosowanej sali konferencyjnej. W przypadku problemów językowych organizatorzy zapewniają dla Państwa tłumacza (za darmo!). Udział w Green Ventures można optymalnie połączyć z wizytą na Top Energy Berlin, targach energetycznych odbywających się od 3.6.2008 do 5.6.2008 !
 
Udział w spotkaniu jest finansowany m.in. przez Kraj Związkowy Brandenburgię, PIHZ, Unię Europejską oraz wielu innych sponsorów.
Dzięki dotacjom unijnym, jak również sponsorom symboliczny koszt uczestnictwa firm z Województwa Opolskiego w imprezie wynosi 50,00 euro od uczestniczącej osoby.
 
Świadczenia, które w ramach udziału zapewniają organizatorzy:
-Możliwość zaprezentowania swojej firmy/instytucji na wspólnym stoisku Województwa Opolskiego (bez dodatkowych kosztów)
-Wprowadzenie podanego profilu uczestnika na stronę internetową
-Wprowadzenie profilu firmy do katalogu;
-Udział w giełdzie kooperacyjnej/ustalenie terminów spotkań
-Serwis tłumaczeń
-Przyjęcia, spotkania i bufet obiadowy
-Wizyty w zakładach makroregionu Berlina
-Ewentualnie rezerwacja hotelu


HOME
DEUTSCH

POWRÓT
WYDRUK 

   
   
 

Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego | Przemysław Łebzuch | Frankfurt-Hahn ® 2006-2008 | Deutsch | O stronie