Opolska marka
Spo³eczeñstwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Oferty pracy
 
 

 

 

 

 
   
 
MOGUNCJA. W dniach od 2 do 4 lutego 2009 roku z wizytą w Nadrenii-Palatynacie przebywała delegacja Urzędu Marszałkowskiego, której przewodniczył Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Goście z Opolszczyzny zostali zaproszeni przez prezydenta Landtagu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Joachima Mertesa do udziału w uroczystości obchodów dziesięciolecia powstania Związku Partnerskiego Nadrenia-Palatynat – Województwo Opolskie. W skład delegacji wchodzili m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Ryszard Donitza, członek Zarządu Województwa Opolskiego Andrzej Kasiura oraz radni Województwa Opolskiego Bruno Kosak i Paweł Cieplik. Podczas dwóch dni pobytu przedstawiciele naszego regionu spotkali czołowych polityków regionu oraz najważniejszych przedstawicieli samorządu kraju związkowego.
Powieksz Powieksz Powieksz Powieksz
Powieksz Powieksz Powieksz Powieksz
Powieksz Powieksz Powieksz Powieksz

HOME
DEUTSCH

POWRÓT
WYDRUK 

   
   
 

Biuro Wspó³pracy Gospodarczej Województwa Opolskiego | Przemys³aw £ebzuch | Frankfurt-Hahn ® 2006-2008 | Deutsch | O stronie