Informacje dla opolskich gmin
 
 
 
 

Gminy z województwa opolskiego zainteresowane pozyskiwaniem inwestorów niemieckich proszone są o kontakt z Biurem Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn. W szczególności prosi się o przekazanie do BWG pisma inwestycyjnego zawierającego opis zapotrzebowania inwestycyjnego, podjętych uchwał odnośnie ulg dla inwestorów wraz z ofertami terenów inwestycyjnych i ich stanu uzbrojenia, a także ofertami obiektów i hal poprzemysłowych przeznaczonych do celów inwestycyjnych. Broszury reklamowe oraz zdjęcia należy przesłać do biura w Hahn drogą pocztową lub elektroniczną.