Biuro Współpracy Gospodarczej | Opole | Województwo Opolskie | Opolszczyzna | Lotnisko Frankfurt-Hahn

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 
 
  O BIURZE. Idea zjednoczonej Europy jest w kontekście gospodarczym przede wszystkim misją wspierania współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, wymiany handlowej oraz nawiązywania kontaktów biznesowych celem wzrostu ekonomicznego.
 
Do zadań naszego biura należą m.in.:
- poszukiwanie partnerów gospodarczych na Opolszczyźnie, w Nadrenii Palatynacie oraz w innych niemieckich krajach związkowych celem inicjowania współpracy handlowej,
- promocja gospodarcza województwa opolskiego przez współpracę z izbami oraz związkami podmiotów gospodarczych,
- inicjowanie współpracy z innymi instytucjami wspierającymi regionalną współpracę gospodarczą w Niemczech i Opolu,
- pośredniczenie w organizacji konferencji , szkoleń i warsztatów dla firm i osób prywatnych m.in. we współpracy z niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz innymi instytucjami,
- wyszukiwanie inwestorów i składanie im ofert pomocy w przeprowadzaniu badań marketingowych i sporządzaniu biznesplanów poprzez dobór i udostępnianie danych statystycznych i rynkowych, badań naukowych oraz pośrednictwo w kontaktach z wyspecjalizowanymi w tym zakresie doradcami.

HOME
DEUTSCH

POWRÓT
WYDRUK 

   
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.